Representantskab

Kurt Sjøgreen Havnebestyrelse kurt.sjogreen@gmail.com
Jørgen Nielsson Havnebestyrelse kongen28@hotmail.com
Jens Stig Jensen Suppleant havnebstyrelse jensstigjensen@gmail.com
Benno With Jørgensen bennowith@mail.dk
Claus Lethmar lethmar@post9.tele.dk
Hugo Egenhardt  Havnebestyrelse

Underviser i teoretisk navigation 

Instruktør på sejlerskole

egenhardt@webspeed.dk
Jesper Rasmussen lido.jesper@gmail.com
Michael Roed michaelroed@hotmail.com
Kent Jørgensen birgitogkent@hotmail.com
Bent Christensen benthc30@hotmail.com
Gert Brødsgaard Suppleant gert_bb@yahoo.dk