SEJLERSKOLE

 

Sejlerskole – Ishøj Sejlklub.

Sejlerskole Ishøj Sejlklub

Sejlerskole Ishøj Sejlklub er for voksne (aldersniveau fra 18 år), der  vil lære at sejle en sejlbåd ,  lære praktisk og teoretisk navigation og evt. få Duelighedsbevis. Duelighedsbevis består af teoretisk del og praktisk del. Praktisk del er alle de sejladser du få ved tilmelding på sejlerskolen. Teoretisk del foregår om vinteren og du skal tilmelde dig til Hugo Egenhardt her. 

Ved praktisk sejlads kommer du til at opleve smukke aftener, forskellig artede vejroplevelser (vi sejler i alle slags vejr) og hyggeligt samvær med øvrige gaster og instruktør.

Nye hold starter hvert år og fuld uddannelsesforløb er to år.  Efter man har sejlet i 2 sommer sæsoner kan man tage en Duelighedsprøve (godkendt af Søfartsstyrelsen). Uddannelsesperiode kan forkortes hvis du er parat.

Vores uddannelse er for enhver der ønsker at kunne håndtere en båd på forsvarlig vis og vil lære bådens opbygning, funktioner, sikkerhed og udstyr samt navigering og sejlføring m.m.

Der undervises efter det af Dansk Sejlunion udarbejdede undervisningsmateriale og instruktørerne støtter sig til materiale specielt udarbejdet til instruktørerne, for at sikre en ensartet undervisning med sikkerhed for, at pensum gennemgås og at der opnås den fornødne rutine i at sejle en sejlbåd for sejl under alle forhold, både på åbent hav og i havnemanøvrer.

Sæsonen start

Eleverne får udleveret undervisningshæfte og en logbog i hvilken de løbende krydser af, om de har modtaget og forstået undervisningen, samt opnået den ønskede rutine i de enkelte lektioner. (øvelser du kommer til at lære . Åbnes i en ny faneblad)

Sæsonen starter i marts/april med klargøring, søsætning og tilrigning, (som er en del af pensum og skal udføres for, at man kan komme til at sejle). Herefter undervises i sæsonen i praktisk sejlads på hverdagsaftener (typisk fra kl. 18).
I løbet af sæsonen bliver der arrangeret natsejlads med navigation.

Sejlerskole Ishøj Sejlkub drives af frivillige instruktører, som er erfarne sejlere og har passion til at formidle sin viden så du kan føle dig både tryg og velkommen i sejlerlivet. Sejlerskolen råder over 2 Maxi77 kølbåde, en stabil sejlbåd med plads til 3-4 elever samt instruktør.

Vi har også en projekt i 2017 “Fredags sejlads” for de gamle og nye elever som har lyst til at sejle på lyse sommeraftener i skolebådene sammen med istruktøraspiranter . Det er gratis og du få mulighed for at sejle en ekstra gang om ugen og få øvet /vedligeholder dine  færdigheder.

Det sociale


Sejlerskole Ishøj Sejlklub elever er værdsatte medlemmer af Ishøj Sejlklub. Afhængigt af egen lyst, tilbydes et unikt fællesskab for både dig og din familie. Det er vigtigt for sejlerskolen, at dens elever indgår på lige fod med alle medlemmer i klubben og i præcis det omfang, som den enkelte elev selv har lyst at deltage i. Der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at deltager i så mange af klubbens traditioner som muligt. Dette gælder særligt standerhejsing og standernedhaling, men også de festlige indslag, som klubben arrangerer i årets løb.

Din personlige udrustning

Idet sejlads i sejlerskolen foregår under forskellige vejr forhold er det nødvendigt at du er i besiddelse af et sæt fornuftigt regntøj eller sejlertøj, derudover får du brug for varmt tøj og støvler/sportssko og en redningsvest må du også have da vi altid bruger redningsvest under sejlads i sejlerskole. Du er også velkommen at låne skolens redningsvest.

Priser

Der sejles 8 aftener á 3 timer i såvel foråret som efteråret og en halvsæson koster kr. 550,00.

Derudover fordres et medlemskab af Ishøj Sejlklub der for elever på sejlerskolen p.t. koster kr. 380,00 pr. år. Har eleven egen båd i havnen betales dog fuldt kontingent.

 

Alt i alt er sejlerskolen for dig der vil opleve sejlerlivets glæder og lære godt sømandskab

Elever 2016

sejlerskole
Elever og instruktører efter praktisk prøve.