Om havnen

Ishøj Havn

Kontaktperson:

Havnefoged Frederik Staal tlf. 20137404

Telefonnummer:

43730004

Hjemmesideadresse:

Region:

Ishøj havnen er en idéel base for tur- og kapsejlads i Køge Bugt. Tæt på S-togstation, bus-forbindelse, Arken museum, Strandpark med en flot badestrand og  mange spisersteder.

Der plads til  600 både og er god plads til gæstesejlere. Bådene ligger sikkert i læ for alle vinde.

 

Facilititer

Ishøj sejlklub har et klublhus hvor cafeteria Hummeren også findesDet er hyggelig atmosfære og  masser af plads, indendørs og udendørs.

Ishøj Havn

er Centerhavnen i Køge Bugt Strandpark som blev etableret i perioden

1977-80.

 

Køge bugt strandpark

er opstået ved ind­pumpning af ca. fem millioner kubikmeter sand fra Køge Bugt, samt en eksisterende sandø i bugten.

Indpumpning af sand samt sandø er blevet til en syv kilometer badestrand og ca. fem kvadratkilometer rekreativt område med skove, søer, stianlæg med bro- og sluseanlæg, parkeringspladser, kiosker og toiletbygninger, der naturligt falder ind i miljøet. Samtidig er der indpasset fire lystbådehavne i projektet med plads til ca. firetusinde lystbåde, når alle havne er udbygget.

Strandparken er bygget med to hovedformål. Det ene formål er lagt på en god badestrand, samt et pragtfuldt rekreativt område med gode adgangsforhold for befolkningen i hele hovedstadsområdet.

Det andet formål, som i starten af projektet var det mest betydningsfulde og som dannede det politiske grundlag for gennemførelse af projektet, var sikring af de lavtliggende områder langs kysten.
Disse var efterhånden blevet tættere bebygget og årlige oversvømmelser forekom som bevirkede at vandet trængte op i huse, kloakker m.m. dette gav store udgifter for grundejerne.

Projektet er derfor bygget med et fremskudt dige, sikret mod land med sluseanlæg.
Søerne indgår i denne sammenhæng som et led i Strandparkens funktion som højvandssikring.