Priser

Kontigent i Ishøj Sejlklub


Så meget koster det af være medlem af Ishøj Sejlklub.

Hvis du har lyst til at blive medlem af Ishøj Sejlklub, er kontingentet p.t. flg.

Enkelt aktivt medlem kr. 650

Familie på samme adresse kr. 800

Junior enkelt kr. 350

Sejlerskolemedlem kr. 350

Passivt medlem kr. 250

 

Enkelt aktivt medlem:  er stemmeberettiget og valgbar til foreningens bestyrelse samt berettiget til at deltage i alle aktiviteter i foreningen

Familie på samme adr.:  2 personer over 18 år samt alle børn under 18 år.
2 personer over 18 år er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelse og alle er berettiget til at deltage i alle aktiviteter i foreningen.

Junior-, sejlerskole- og passivt medlem har ikke stemmeret, men kan deltage i alle aktiviteter i foreningen

Elever på sejlerskolen med egen båd i havnen skal betale fuldt kontingent.

Særlig gebyr for Mini-12m afdelingen. kr. 500 årlig til vedligeholdelse af både.

Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for den følgende regnskabsperiode og forfalder til betaling pr. 1. februar og dækker perioden 1. februar til den 31. januar. Sidste rettidige betalingsdag er den 15. februar.
Såfremt betalingen ikke har fundet sted inden denne dato, tilsendes der medlemmet et påkrav om betaling af det forfaldne beløb samt et restancegebyr. Har medlemmet stadig ikke betalt senest 14 dage efter påkravet, slettes medlemmet uden yderligere varsel.