Generalforsamling 2018

Ishøj Sejlklub

MANDAG den 12. marts 2018
kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag: forslag om nedsættelse af kontingent
5. Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Kent Jørgensen og Bjarne Schou genopstiller
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til S/I Ishøj Havns repræsentantskab (kun kontrakthavere)
11. Valg af 1 havnebestyrelsesmedlem
12. Eventuelt