SIKKERHEDSPOLITIK

SIKKERHEDSPOLITIK Ishøj Sejlerskole

Denne sikkerhedspolitik udarbejdet på bagrund af krav fra Dansk Sejlunion og Ishøj Sejlkubens ønske om at afvikler uddannelse af de nye sejlere på ansvarlig vis så alle er klare over hvad man skal gøre for at skabe trygt og sikkert sejlads på Ishøj Klub Sejlerskole. Sikkerhedsplan skal forbygge ulykken og begrænse skader.

ANSVAR

KLUBBENS bestyrelse godkender sikkerhedspolitik for sejlerskolen og SEJLERSKOLEN er ansvarlig for at denne overholdes.

INSTRUKTØRERNE

Skal have DUELIGHEDSBEVIS, eller mindst 5 års sejlads erfaring.

Den nye instruktør kandidat skal godkendes af klubbens bestyrelse.

Alle Instruktører inden for de 3år har været på

-instruktørkursus hos Dansk Sejlunion

-1.hjælpskursus

Instruktøren har ansvaret for at eleverne kender brugen af nødudstyret om bord og hvor finder man dem om bord.

ELEVERNE

Skal selv søge for passende tøj til sejlads. Ekstra tøj. Vand og tør mad. Personlig ulykke forsikring.

KLUBBENS BÅDE

Der må ikke sejles ud af havn hvis vinden er over 12m/sek. Instruktøren skal tage særlig hensyn til førsteårs elever således at de kan føle sig trygt. Instruktøren vurderer selv hvis sejladsen aflyses og flyttes til en anden dag.

Klubbens båder, er udstyret med påhængsmotorerne for sikker havnemanøvre.

Hver båd skal udstyres med følgende:

 1. Anker med mindst 20m ankerline.
 2. Fendere og fortøjninger
 3. Brandslukker og brandtæppe
 4. Nødraketter: håndblus (hvid og rød),nødlys (den der vender op i vandet) +vandtæt beholder til den, faldskærmsraket, tågehorn
 5. Redningsveste med D-ring til alle om bord
 6. Søkort over området hvor skolebådene sejler.
 7. Kompas
 8. Førstehjælpskasse.
 9. Værktøjskasse: gaffa tape, kniv, wiresaks eller boltsaks, skruetrækker, svensknøgle, papegøje tang. ????
 10. Pagaj
 11. Lænse pumpe og pøs
 12. Kniv, alle skal vide hvor den ligge i båden
 13. Tæppe, redningstæppe.
 14. Benzin tanken skal være lukket efter hver sejlads og ved brandstof mangel meldes det ud til næste holds instruktør, der skal sejle med eleverne dagen efter.

 

Instruktøren er ansvarlig for at stører mangel, fejl ved båden meldes til bestyrelsen der søger for at stille til rådighed økonomiske midler til at rette på mangel, eller fejl.  Ellers mindre skader / mangel rettes inden sejlads.

 

Om bord findes det en telefonliste med telefonnumre over til :

Klubbens formand

Havnefoged

Instruktører

Alarm 112

Politi 114

NÅR HOLDET SEJLER UD

 • Alle skal have redningsveste på
 • Der skal være mindst en mobiltelefon om bord
 • Alle skal være klar over hvor de finde tingene på båden

Værktøjskasse, kniv, førstehjælpskasse, instruks hvordan og hvem man skal kontakte ved ulykken…

HVAD SKAL MAN GØRE VED UHELD

 • STANDS ULLYKEN
 • GIV FØRSTEHJÆLP
 • TILKALD HJÆLP (112,114, SOK), brug nødsignalerne
 • BRING TILSKADEKOMMENDE I LAND HURTIGST MULIGT
 • UNDERET NÆRMESTE PÅRØRENDE
 • KONTAKT FORMAND
 • VED NØDVENDIG: kontakt forsikringsselskab og Dansk Sejlunion

HVIS BESÆTNING IKKE KAN HÅNDTERE BÅDEN

 • TILKALD HJÆLP
 • BRUG DE KORREKTE NØDSIGNALER (røde er kun hvis det er fare for liv og helbred)
 • NOTER NAVN; SEJLNR; MÆRKE på evt. anden båd der er involveret i uheldet
 • ER BESÆTNINGEN SKYLD I UHELD – AFTAL VIDERE KONTAKT
 • UNDERRET KLUBBENS FORMAND

VED NØDVENDIG: kontakt forsikringsselskab og Dansk Sejlunion

Ved kontakt til politi, alarm og ambulance oplyses:

 

-Hvor ringes der fra, og hvem er du? (adressen Ishøj Sejlkub er: Hummeren3,2630Ishøj)

– Hvilket nummer ringer du fra?

– Hvad er der sket?

– Hvor mange tilskadekomne er der?

– Hvor befinder den/de tilskadekomne sig?

FORSIKRING

ELEVERNE – er forsikret med sin egen private ulykke forsikring. Det skal hver enkelt elev være klar over inden de melder sig på sejlerskolen. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende over for Ishøj sejlkub eller klubbens Sejlerskole.

Eleverne bærer ikke ansvar for skader på båden eller sejlerskolens udstyr.

 

INSTRUKTØRERNE – er forsikret gennem Dansk Sejlunion

 • ANSVARSFORSIKRING (dækker erstatningsansvar)
 • ARBEJDSSKADEFORSIKRING (dækker skader ved udførelsen af arbejde som instruktør eller andet arbejde for klubben)
 • PSYKOLOGISK KRISEHJÆP (ved sket ulykke)
 • IDRÆTSREJSEFORSIKRING (dækker i udlandet)
 • RETSHJÆLPFORSIKRING (dækker klubbens omkostninger ved retssag)

PRESSEN

Al kontakt med pressen skal henvises til klubbens formand.