Søg efter:

Sejlerskole – Ishøj Sejlklub.

Sejlerskole Ishøj Sejlklub

Sejlerskole Ishøj Sejlklub er for voksne (aldersniveau fra 18 år), der vil stifte bekendtskab med lystsejlads, vil lære at kunne hjælpe- redde overbord-faldne, lære om sejlføring, at “gå” til/fra bådplads  d.v.s. kendskab til praktisk sejlads, eller bare vil prøve sejlads før du køber.

Du kommer helt sikker til at opleve smukke aftener, forskellig artede vejroplevelser og hyggeligt samvær med øvrige gaster og instruktør.

Sejlerskole Ishøj Sejlkub tilbyder kursus i praktisk sejlads, hvor nye hold starter hvert år.
Der kan tages en Duelighedsprøve (godkendt af Søfartsstyrelsen).

Kurset er for enhver der ønsker at kunne håndtere en båd på forsvarlig vis og blive indført i sejler livets glæder, og i løbe af undervisningen  gennemgår man desuden bådens opbygning, funktioner, sikkerhed og udstyr samt navigering og sejlføring m.m.

Der undervises efter det af Dansk Sejlunion udarbejdede undervisningsmateriale og instruktørerne støtter sig til materiale specielt udarbejdet til instruktørerne, for at sikre en ensartet undervisning med sikkerhed for, at pensum gennemgås og at der opnås den fornødne rutine i at sejle en sejlbåd for sejl under alle forhold, både på åbent hav og i havnemanøvrer.

Eleverne får udleveret undervisningshæfte og en logbog i hvilken de løbende krydser af, om de har modtaget og forstået undervisningen, samt opnået den ønskede rutine i de enkelte lektioner.

Sæsonen starter i marts/april med klargøring, søsætning og tilrigning, (som skal udføres som forudsætning for, at man kan komme til at sejle). Herefter undervises i sæsonen i praktisk sejlads på hverdagsaftener (typisk fra kl. 18).
I løbet af sæsonen bliver der arrangeret natsejlads med navigation for øje.

Sejlerskole Ishøj Sejlkub drives af frivillige instruktører, som er erfarne sejlere med lyst til at udbrede budskabet om “at sejle er at leve”. Sejlerskolen råder over 2 Maxi77 kølbåde, en stabil sejlbåd med plads til 3-4 elever samt instruktør.

Vi har en fredags sejlads for de gamle og nye elever som har lyst til at sejle på lyse sommeraftener i skolebådene sammen med istruktøraspiranter . Projektet kører i hele sæson 2017 og er gratis. Du få mulighed for at sejle en ekstra gang om ugen og få øvet dine sejl færdigheder.

 

Det sociale.
Sejlerskole Ishøj Sejlklub elever er værdsatte medlemmer af Ishøj Sejlklub. Afhængigt af egen lyst, tilbydes et unikt fællesskab for både dig og din familie. Det er vigtigt for sejlerskolen, at dens elever indgår på lige fod med alle medlemmer i klubben og i præcis det omfang, som den enkelte elev selv har lyst at deltage i. Der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at deltager i så mange af klubbens traditioner som muligt. Dette gælder særligt standerophaling og standernedhaling, men også de festlige indslag, som klubben arrangerer i årets løb.

Din personlige udrustning.
Idet sejlads i sejlerskolen foregår under forskellige vejrlig er det nødvendigt at du er i besiddelse af et sæt fornuftigt regntøj eller sejlertøj, derudover får du brug for varmt tøj og støvler/sportssko og en redningsvest må du også have da vi altid bruger redningsvest under sejlads i sejlerskole.

Priser.
Der sejles 8 aftener á 3 timer i såvel foråret som efteråret og en halvsæson koster kr. 550,00.

Derudover fordres et medlemskab af Ishøj Sejlklub der for elever på sejlerskolen p.t. koster kr. 380,00 pr. år. Har eleven egen båd i havnen betales dog fuldt kontingent.