Søg efter:

Sejlerskole Ishøj Sejlklub

Sejlerskole Ishøj Sejlklub er for voksne (aldersniveau fra 18 år) der vil lære at sejle en sejlbåd, lære praktisk og teoretisk navigation og evt. få Duelighedsbevis.

Sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår både en teoretisk og en praktisk del.

Praktisk del

Foregår i forår-sommer-efterår og du sejler på et fast hold med to andre elever og en instruktør en gang om ugen. Tilmelding til sejlerskole finder du her.Kurset afsluttes med en praktisk prøve (eksamen) med en censor fra Søfartsstyrelsen.

Teoretisk del

Foregår om vinteren og du skal tilmelde dig til Hugo Egenhardt her. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve (eksamen) med en censor fra Søfartsstyrelsen.

Nye hold starter hvert år og  uddannelsesperioden kan forkortes hvis du er parat. Der undervises efter det, af Dansk Sejlunion, udarbejdede undervisningsmateriale og instruktørerne støtter sig til materiale specielt udarbejdet til instruktørerne, for at sikre en ensartet undervisning med sikkerhed for, at pensum gennemgås og at der opnås den fornødne rutine i at sejle en sejlbåd for sejl under alle forhold, både på åbent hav og i havnemanøvrer.

Når man har bestået både teretisk og praktisk prøve (eksamen)  – får du DUELIGHEDSBEVIS  der giver dig ret at føre en sejl- eller motorbåd  (op til 15 m.)  i danske og internationale farvande.

Sæsonen start

Eleverne får udleveret et undervisningshæfte og en logbog i hvilken de løbende krydser af, om de har modtaget og forstået undervisningen, samt opnået den ønskede rutine i de enkelte lektioner. (øvelser du kommer til at lære).

Sæsonen starter i marts/april med klargøring, søsætning og tilrigning, (som er en del af pensum og skal udføres for, at man kan komme til at sejle). Herefter undervises i sæsonen i praktisk sejlads på hverdagsaftener (typisk fra kl. 18). I løbet af sæsonen bliver der arrangeret natsejlads med navigation.

Sejlerskole Ishøj Sejlkub drives af frivillige instruktører, som er erfarne sejlere og har passion til at formidle sin viden så du kan føle dig både tryg og velkommen i sejlerlivet. Sejlerskolen råder over 2 Maxi77 kølbåde, en stabil sejlbåd med plads til 3-4 elever samt instruktør.

Vi fortsætter med vores projekt “Fredags sejlads” som vi startede i 2017 for de gamle og nye elever som har lyst til at sejle på lyse sommeraftener i skolebådene sammen med instruktøraspiranter . Det er gratis og du få mulighed for at sejle en ekstra gang om ugen og få øvet /vedligeholde dine  færdigheder. Deltagelse kræver medlemsskab i Ishøj Sejlkub.

Tilmeld dig her: Indmeldelse til Ishøj Sejlklub.

Det sociale

Sejlerskole Ishøj Sejlklub’s elever er værdsatte medlemmer af Ishøj Sejlklub. Afhængigt af egen lyst, tilbydes et unikt fællesskab for både dig og din familie. Det er vigtigt for sejlerskolen, at dens elever indgår på lige fod med alle medlemmer i klubben og i præcis det omfang, som den enkelte elev selv har lyst at deltage i. Der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at deltage i så mange af klubbens traditioner som muligt. Dette gælder særligt standerhejsning og standernedhaling, men også de festlige indslag, som klubben arrangerer i årets løb.

Din personlige udrustning

Idet sejlads i sejlerskolen foregår under forskellige vejrforhold er det nødvendigt at du er i besiddelse af et sæt fornuftigt regntøj eller sejlertøj, derudover får du brug for varmt tøj og støvler/sportssko. En redningsvest må du også have, da vi altid bruger redningsvest under sejlads i sejlerskole. Du er også velkommen til at låne skolens redningsvest.

Priser

Der sejles i alt 16 aftener , 8 aftener á 3 timer i såvel forår halvsæson som efterår halvsæson og en halvsæson koster kr. 550,00.

Derudover skal man have et medlemskab af Ishøj Sejlklub der for elever på sejlerskolen. Har eleven egen båd i havnen betales dog fuldt kontingent.

Alt i alt er sejlerskolen for dig der vil opleve sejlerlivets glæder og lære godt sømandskab