Søg efter:
Hvad sker der i Ishøj sejlklub i juni 2024

Så er de fleste både kommet i vandet og Bestyrelsen ønsker alle en god sejler sæson, forhåbentlig uden for megen regn.

Sankthansaften

Søndag den 23. juni kl. ca. 17.00 tænder vi op for grillen foran Sejlerhuset, så hvis du har lyst så mød op til en hyggelig aften (medbring egen forplejning og drikkevarer). 

60+

60+ holder hyggesammenkomst mandag den 03. juni samt mandag den 17. juni kl.09.30.

Hvis du ikke har job eller andet så mød op, det er bestemt hyggeligt. Alle er velkomne.

Vi går nu i gang med at planlægge sommerens aktiviteter, alle forslag er velkomne.

Kølbådsafdelingen

Første distance sejlads afholdes søndag den 02. juni med skippermøde og morgenbrød kl. 08.30 i klubhuset.

Sejladsen starter ca. 10.30

Følgende datoer er reserveret til distance sejladser i 2024: den 22. juni samt den 17. august – skriv dem allerede nu i kalenderen.

Sejlerskolen

Prøve i praktisk sejlads vil blive afholdt sidst i juni først i juli.

Når vi ved hvem der skal op får de nærmere besked om hvilken dag det bliver.

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 17. juni kl.17.00 på 1 salen i klubhuset.

Og traditionen tro kan man hvis man har noget man vil drøfte ris og ros eller gode forslag til aktiviteter, så mød op. Vi sider der for det samme.

Indbydelse til fælles (hygge)kapsejlads 2024

For medlemmer af Ishøj Sejlklub og Sydkystens Sejlklub

Distancesejlads ca. 11-15 sømil.

Der er planlagt en serie på 3 sejladser, med følgende planlagte datoer:

1. sejlads: søndag den 2. juni

2. sejlads: lørdag den 22. juni

3. sejlads: lørdag den 17. august (noget længere)

Alle tre sejladser tæller med til det endelige resultat. Man behøver ikke at deltage i alle tre sejladser, ligesom man sagtens kan tilmelde sig efter 1. eller 2. sejlads. 3. sejlads er samtidig klubmesterskab for medlemmer af Ishøj Sejlklub. Der vil i den forbindelse blive inviteret til fest om aftenen – mere derom senere.

Vi sejler efter reglerne – til grænsen, men aldrig over (alle vil gerne have deres båd hjem uden skrammer). Nøgleordene er spænding, sjov og hygge og alle med et rimeligt kendskab til søfartens regler kan deltage. Du har således ikke noget at frygte som ny sejler, men alt at vinde.

Der vil være et startgebyr på kr. 50,- pr. sejlads (3 for 100,-). Gebyret vil alene blive brugt til præmier.

Som handicap benyttes bådenes LYS-tal. Du behøver derfor ikke at have målebrev fra Dansk Sejlunion for at deltage. Kan vi ikke finde et LYS-tal for din båd, vil det blive fastlagt af kølbådsudvalget.

Brug af spiler/gennaker: Du bestemmer selv om du vil tilmelde dig med spiler/gennaker fra sejlads til sejlads, og du kan også vælge, i løbet af sejladsen, at sætte spiler/gennaker – så justerer vi bare dit LYS-tal inden vi udregner præmietiden. Startlinien vil være placeret uden for centerhavnen, og som kapsejladsmærker benyttes udlagte bøjer til start/mål linje, samt de faste mærker i bugten. På alle sejladserne SKAL ejeren af båden (mindst en af bådens ejere for både med flere ejere) være med som skipper. På denne måde er det klublivet der sættes i højsædet – og ikke det at få båden til at sejle hurtigt med en “lånt” besætning. OBS! Alle klubmedlemmer er ”ejer” af klubbens både.

Der arrangeres morgenbord kl. 8:30 i Ishøj Sejlklubs klubhus (tilmelding på mail til sblar1@gmail.com senest 2 dage før sejladsen af hensyn til indkøb). Ca. kl. 9.00 afholdes skippermøde, således at starten på sejladsen så vidt muligt kan ske kl. 10.30 (samlet start).

Tilmelding og -frist: Tilmelding på mail til sblar1@gmail.com, eller på tilmeldingsliste i Ishøj Sejlklubs klubhus på Hummeren, senest to dage før sejladsen.

God vind

Kølbådsudvalget

Henrik Wolsing Jensen
Poul Erik Sloth Andersen
Peter Gram
Søren Larsen

Invitation til sejlerpinsetræf for sejl- og motorbåde – 2024

Tid: Fra fredag den 17. maj 2024 til søndag den 19. maj 2024.

Sted:
Køge Marina – vi har fået lov til at benytte Køge Sejlklub’s klubhus og faciliteter.

Pris for det planlagte arrangement:
kr. 150,- pr. person. Gratis for børn.
Derudover skal der betales havnepenge efter havnens prisliste.
Alle (selv hunde) er selvfølgelig også velkomne, i bil, på cykel, eller med toget.

Kølbådsudvalget sørger for indkøb af morgenbrød m.m. til lørdag og søndag.

Pinsetræf bliver – måske – som følger:

Fredag den 17. maj 2024: 

Nogle både ankommer i dagens løb og finder plads.
Intet planlagt program. Råhygge i bådene/på havnen.

Lørdag den 18. maj 2024: 

Fælles morgenbord på havnen. Flere både ankommer og finder plads.
Mulighed for lege på græsplænen eller blot hygge i bådene/på havnen.
Kl. 18.00 planlagt fælles aften arrangement på havnen, hvor der serveres bøffer og pølser med div. tilbehør, dessert og kaffe. Der vil være mulighed for køb af fadøl og vin.
Egne drikkevarer kan medbringes. Der vil ikke blive arrangeret børne-, veganer- eller vegetar- menuer.

Søndag den 19. maj 2024: 

Fælles morgenbord på havnen. Mulighed for lege på græsplænen eller
en gåtur i byen. Måske begyndende sejlads mod hjemhavn eller videre på tur.

Tilmelding til Poul-Erik på mail donsloth@webspeed.dk, senest onsdag den 8. maj 2024 kl. 15:00.
Anfør ved tilmeldingen: Ankomstdag, sejl- eller motorbåd (hvis aktuelt), bådens navn, skippers navn og mobilnummer, samt antal deltagere (voksne og børn) til aften-arrangementet lørdag.
Betaling på MobilePay: 40 71 79 27. Husk at anføre skippers navn.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i april 2024

Så er vi i fuld gang med klargøring af vores både. Vi må håbe på godt vejr så vi kan komme godt i mål.

Lørdag den 13. april kl. 15.00 er der Standerhejsning – mød op.

60+ afdeling

60+ holder hyggesammenkomst mandag den 8. april kl.09.30
Hvis du ikke har job eller andet så mød op, det er bestemt hyggeligt. Alle er velkomne

Kølbådsafdelingen/Kommende motorbådsafdelingen

Følgende datoer er reserveret til distance sejladser i 2024: 02/06-22/6 samt 17/8 skriv allerede nu i kalenderen.

Sejlerskolen

Lørdag den 6. april opstartes klargøring af sejlerskolens både. Så mød op/skriv jer på listen Kjeld har udsendt et link til en liste man kan skrive sig på, Klargøring og afrigning er jo en del at det pensum som man skal igennem hvis man ønsker at ende ud med et dueligheds bevis.

Navigationsundervisningen: så er det snart tid til eksamen for teori. Der vil være prøve lørdag den 6 april i Sejlerhuset og søndag den 7 april i klubhuset. Eleverne vil få nærmere besked.

Held og lykke til dem der skal op.

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 15-04 kl.17.00 på 1 salen i klubhuset.

Og traditionen tro kan man hvis man har noget man vil drøfte ris og ros eller gode forslag til aktiviteter, møde bestyrelsen fra kl. 17.00

Årets Pinsetur går i år til Køge marina.

Fællesmøde for motor og kølbådsejlere

Hej sejlere!

Så er den nye sejlersæson endelig på vej.

I den anledning vil Motor og Kølbåds udvalgene gerne invitere jer til en sejleraften i klubhuset, hvor vi i fællesskab har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter til den kommende sæson.

Det vil ske tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på 1. sal.

Af hensyn til kaffe/te-brød må i gerne maile til mig hvor mange Ikommer, hwj@isby.dk

Venlig hilsen

Motor Kølbåds udvalgene.

Resultatet af medlemsundersøgelsen

Vi udsendte i september et spørgeskema for at tage temperaturen på medlemmernes opfattelse af klubben. Det resulterede i 43 besvarelser, og vi vil her lige opsummere og kommentere lidt på nogle af disse:

 

Vi spurgte bl.a.: ”Hvor tit deltager du i klubbens arrangementer?”
Her svarede 42% “Aldrig” eller “En gang imellem”, en enkelt svarede “Altid”, og resten svarede “Ofte”.

På spørgsmålet: ”Hvilke arrangementer synes du er vigtige i Ishøj Sejlklub?” fordeler det sig således (svar med kun én stemme er ikke med her):

Spørgsmålet: ”Hvilke af Dansk Sejlunions ydelser bruger du?”, viste at under 5% bruger DS ydelser, som kræver medlemskab.

Den generelle tilfredshed med klubben
(1=meget utilfreds til 5=meget tilfreds):

Herefter bad vi om generelle kommentarer, ris og ros. Det medførte en del forskellige svar, som vi her lige vil kommentere lidt på:

60+ initiativet var ikke var med i undersøgelsen; det var lige startet og vi har allerede rigtig god respons fra dem som deltager, men der blev dog udtrykt utilfredshed med, at arrangementet ligger på hverdage indenfor normal arbejdstid. 
Årsagen er at 60+ netop er et tilbud til medlemmer som har mere fritid end andre og som kunne have glæde af at mødes uden for arbejdslivet, og for også at skabe aktiviteter i dagtimerne så der også er liv i klubben i dagtimerne og ikke kun efter kl. 16.00. Alle er velkomne til at møde op og deltage.

Der blev bl.a. også spurgt hvorfor juniorafdelingen ikke var repræsenteret og hvorfor der ikke var nogle arrangementer for motorbåde.

Her er svarene ganske simple:

-Juniorafdelingen lukkede tidligere på året, da de bærende kræfter ikke ønskede at fortsætte deres arbejde.

-Der har endnu ikke har været tilstrækkelig interesse fra motorbådsfolket til at få etableret et motorbådsudvalg til at stå for de ønskede arrangementer. Der er ellers penge i budgettet, så der er ingen grund til at holde sig tilbage 🙂

Nogle savner et klubhus og mere klubliv, og det er selvfølgelig taget til efterretning. Klubhuset har vi dog; selvom der er restaurant i underetagen, har vi hele førstesalen, hvor der i løbet af året er blevet etableret køkken og gjort lidt mere for at gøre det hyggeligt.

Der ønskes fælles ture og mere reklame for diverse arrangementer…
Vi arrangerer allerede fælles ture, ikke mange, men alligevel. Vi bruger både Facebook, mails og hjemmesiden til oplysning om den slags, men vi tager det til efterretning og ser om vi kan gøre det endnu bedre.

Én ønsker speedbådskurser, hvilket vi ikke tilbyder. Det er der til gengæld mange andre der gør, og det er ikke et marked vi hverken kan eller vil konkurrere i.

Til spørgsmålet: ”Brænder du for andre aktiviteter som du selv kunne tænke dig at være en del af?” kom der heldigvis et par svar fra nogle som både ville deltage i ungdomsarbejde og i motorbåds arrangementer. Lad os håbe at det kan være et løft til disse områder, så vi kan genetablere juniorafdelingen og få nedsat et motorbådsudvalg.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i marts 2024

I marts måned er det tid til den årlige generalforsamling – mød op og få indflydelse på klubbens fremtid. Indkaldelse samt endelig dagsorden vil blive udsendt i henhold til klubbens vedtægter.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 18. marts i stueetagen kl. 19.00

Husk at du skal have betalt dit kontingent til klubben for at kunne deltage.

60+ afdeling

60+ holder hyggesammenkomst mandag den 4. marts kl.09.30

Hvis du ikke har job eller andet så mød op, det er bestemt hyggeligt – alle er velkomne.

Kølbådsafdeling/kommende motorbådsafdeling

12 marts indkaldes Motor og Kølbåds sejlere til fælles møde (separat invitation allerede udsendt).

Det er bestyrelsens håb, at der vil møde en hel masse køl- og motorbåds sejlere op, så vi kan få etableret en afdeling specifikt for motorbådssejlere, og derved få gang i aktiviteter for denne gruppe af medlemmer. Det er også vores håb, at de to afdelinger kan sætte gang i fælles aktiviteter – så mød op.

Følgende datoer er reserveret til distance sejladser i 2024: 02/06, 22/6 samt 17/8 skriv allerede nu i kalenderen.

Sejlerskolen

13 marts kl. 19.00 på første salen i klubhuset er der planlagt møde vedrørende praktisk sejlads for elever på sejlerskolen. Separat invitation til involverede elever, vil blive udsendt.

Lørdag den 16. marts kl.10.00 er der ”båd gennemgang/forberedelse” (kun instruktører og aspiranter).

Navigationsundervisningen fortsætter i marts med undervisning onsdag og torsdag. Der er planlagt eksamination i sejladsplanlægning første weekend i april.

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde fredag den 08-03 kl.17.00 på 1 salen i klubhuset.

Traditionen tro, kan man, hvis man har noget man vil drøfte, uddele ris og/eller ros eller viderebringe gode forslag til aktiviteter, møde bestyrelsen fra kl. 17.00.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i februar 2024

Så blev det februar og nu kan vi så småt begynde at planlægge forårs klargøringen.

😊

Kølbådsafdelingen

Følgende datoer er reserveret til distance sejladser i 2024: den 02. juni, den 22. juni samt den 17. august. Skriv allerede nu i kalenderen.

Sejlerskolen

Navigationsundervisningen: undervisningen fortsætter hele februar med undervisning onsdag og torsdag.

Keld er ved at arrangere instruktør møde så sejl sæsonen kan planlægges. Nærmere herom udsendes til Instruktører og aspiranter.

60+

60+ holder hyggesammenkomst mandag den 05. februar kl. 09.30.

Hvis du har tid og lyst så mød op, det er bestemt hyggeligt. Alle er velkomne (også dem under 60).

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 19. februar kl.18.00 på 1. salen i klubhuset.

Og traditionen tro, kan man, hvis man har noget man vil drøfte, ris og ros eller gode forslag til aktiviteter, møde bestyrelsen fra kl. 17.00.

Vinsmagning

Tirsdag den 20. februar gentager vi succesen fra sidste år med vinsmagning og tapas. Tilmeld jer det er rigtig hyggeligt.

Nærmere info på vores hjemmeside:  https://ishoejsejlklub.dk/

Vin-og portvins smagning 2024

Kompagnivej 9, 3520 Farum, v/ Tommy Keil og ISHØJ SEJLKLUB

inviterer til vin-og portvins smagning for klubbens medlemmer med gæster.

TID: TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR 2024 KL. 1800.

STED: ISHØJ SEJLKLUB, HUMMEREN 17, 1., 2635 ISHØJ.

Der vil blive serveret smagsprøver på kvalitetsvine og portvine. Dertil serveres Tapas.

Deltager pris:

  • Medlemmer: kr. 150,- alt inkl.
  • Ikke medlemmer: kr. 250,- alt inkl.

Beløbet skal indbetales på konto: 1551-3326227900 eller Mobil Pay 43 037.

Senest onsdag den 15. februar 2024 kl. 2024. (betalingen er bindende)

Betalingen gælder som tilmelding, så husk at anføre navn(e) på indbetalingen.

Max. deltagere: 30.

Der vil være mulighed for at købe/bestille vin og portvin til gode priser.

 

Vel mødt.

Ishøj Sejlklub             

Bestyrelsen

Martha
Martha aften 2024

Hermed inviteres I til Martha aften:

Mandag den 29-01 kl. 19.00 på første salen i klubhuset, vil vi vise den danske film fra 1967 – Martha. Det er en film, der på bedste vis beskriver livet ombord på de danske fragtskibe i 60erne.

Så hvis du er interesseret i at se hvordan det foregik og de udfordringer man som sømand havde dengang, så mød op til en hyggelig aften med brede smil og gode grin.

For dem der har lyst, kunne vi evt. mødes kl. 18.00 og spise sammen i vores cafeteria – mon ikke Susie har en god dagens ret eller hvad der ellers vil kunne friste.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i januar 2024

Så kom vi ind i 2024 og Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og med et håb om godt sejlervejr, så vi alle kan nyde vores passion.

Vi starter året med at mødes på førstesalen i klubhuset, lørdag den 6. januar 2024, kl. 15.00 og ønsker hinanden godt nytår (Nytårskur).

Klubben vil være vært med en lille forfriskning, så mød op og hils på dine sejler venner.

60+ afdelingen

60+ holder første hyggesammenkomst mandag den 8. januar kl.09.30

Der vil vi kunne planlægge årets aktiviteter.

Kølbådsafdelingen

Følgende datoer er reserveret til distance sejladser i 2024:

  • 2. juni 2024
  • 22. juni 2024
  • 17. august 2024

…… noter allerede nu datoerne i kalenderen.

Sejlerskolen

Navigationsundervisningen: Undervisningen fortsætter hele januar med undervisning onsdag og torsdag.

Foredrag

SKS har inviteret os til at deltage i et foredrag afholdt af ”Danske tursejlere”

Vi kan lægge beslag på 30 pladser så tilmeld jer venligst på ishojsejl@gmail.com inden den 15-01 så vi kan sende en samlet oversigt over hvor mange der deltager fra Ishøj sejlklub

Emne: Foredrag om turbøjer, medlemsblad og forsikringsordning

Tid/sted: Onsdag d. 7.2.2024 kl. 19 i SKS klublokale fra kl. 19 – 21

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder første bestyrelsesmøde i 2024 den  8. januar kl.18.00 på 1 salen i klubhuset.

Og traditionen tro kan man hvis man har noget man vil drøfte ris og ros eller gode forslag til aktiviteter, møde bestyrelsen fra kl. 17.00

Kontingent og medlemskab

Slutteligt, lidt fra den kedelige ende ….. vi nærmer os den tid på året, hvor der udsendes kontingentopkrævninger for det kommende år.

Opkrævningerne for 2024 vil blive udsendt i starten af januar 2024, med forfald 1. februar 2024, betalingsfrist 15. februar. Umiddelbart efter 15. februar vil der blive udsendt rykkerskrivelse til de der endnu ikke har betalt, med tillæg af rykkergebyr kr. 100.

Betales kontingent samt gebyr ikke indenfor den fastsatte frist i rykkerskrivelsen, er man per definition udmeldt af sejlklubben uden yderligere varsel eller advisering – jfr. sejlklubbens vedtægter §9, hvilket i værste fald kan medføre, at man tillige mangler adkomst til at opretholde en bådplads i Ishøj Havn.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i december 2023

Så kom vinteren lige pludselig, der kom is på vandet, håber at alle der har planlagt at komme på land, nåede det.

Mandag den 4. december kl. 19.00 er det igen store julebanko aften. Igen i år er det lykkedes os at få ”Banko Søren” til at styre begivenhedernes gang, det kan kun blive godt. Der er kun ganske få ledige pladser tilbage, tilmelding nødvendig.

Sussie serverer mørbradgryde, så kom i god tid og nyd din aftensmad og få en god plads.

Klub  60+

60+ mødes mandag den 4. december kl. 09.30, så hvis du er færdig med arbejdsmarkedet eller har fri, så mød op til et par hyggelige timer.

Kølbådsafdelingen

Ikke flere sejladser i år, men kølbådsudvalget arbejder allerede nu med næste års planlægning.

Følgende datoer er reserveret til distancesejladser: 2. juni 2024, 22. juni 2024 samt 17. august 2024 skriv allerede nu i kalenderen.

Sejlerskolen

Navigationsundervisningen: Holdene aftaler individuelt med underviser hvornår de går på juleferie

Prop  vores ene skole båd er blevet solgt, håber den nye ejer får lige så meget glæde af den som vi har haft.

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 11. december kl.18.00 på 1 salen i klubhuset.

Og traditionen tro kan man hvis man har noget man vil drøfte, ris og ros, eller bare gode forslag til aktiviteter møde bestyrelsen fra kl. 17.00

I ønskes alle en rigtig god jul.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i november 2023

Så er de fleste i gang med at klargøre bådene til vinteren, nogen skal på land andre bliver i vandet, men lige meget hvad, så er der opgaver på båden der skal gøres, så god arbejdslyst herfra. 

Mandag den 20. november kl. 19.00 kommer Søren Larsen og fortæller om sine 40 år som frivillig ved Hvide sandes kystrednings tjeneste.

Det kunne godt blive en interessant aften.

60+ afdelingen

60+ mødes manden den 6. november kl. 09.30, så hvis du er færdig med arbejdsmarkedet, så mød op til et par hyggelige timer.

Kølbådsafdelingen

Ikke flere sejladser i år men kølbådsudvalget arbejder på næste års planlægning. 

Sejlerskolen

Bådene er kommet på land, men mangler vinterklargøring. Mon ikke det sker snarest?

Navigationsundervisningen er startet – der undervises onsdage og torsdage kl.19.00

Hvis du føler du har behov for at genopfriske eller mangler viden om søvejsregler så kan du endnu nå at tilmelde dig. Kontakt klubben.

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 13. november kl.18.00 på 1 salen i klubhuset.

Bestyrelsen vil indkalde de forskellige udvalg til budget møde mere herom snarest.

Bestyrelsen kan endvidere oplyse om at der er valgt ny ledelse af havnebestyrelsen på mødet mandag den 30-10

  • Ny formand Gert Bollerslev SKS
  • Næstformand Stefan Linco SKS
  • Kasserer Lars Norup SBL

Traditionen tro, kan man, hvis man har noget man vil drøfte, give ris eller ros, eller har gode forslag til aktiviteter, møde havnebestyrelsen fra kl. 17.00 på dage med bestyrelsesmøde. Mødeindkaldelser, referater mv. kan findes her: https://ishoj-havn.dk/sidste-nyt/

Super Banko spil 2023

Mandag den 4. december 2023 kl. 1900 i klubhuset.

For medlemmer af Ishøj Sejlklub og af dem inviterede gæster.

Der vil være 10 ordinære spil og 1 ekstra super spil.

Flotte præmier: Gavekort, vin, snaps, kaffe og juleguf og som hovedgevinst i ekstraspillet en stor Julekurv, sponsoreret af Sussi.

Derudover vil der være gevinstmulighed på indgangsbilletten. Trækkes efter hvert spil.

Pris: Kr. 90,- for 3 plader – ekstra plader kan derefter købes for kr. 10,- pr. plade (maks. 2 plader á 10 kr.).

Fra kl. 17.00 kan dagens ret – Mørbradgryde med ris/kartoffelmos – købes for kr. 85,-

Tilmelding som deltager(e) i bankospillet SKAL ske på mail ishojsejl@gmail.com senest mandag den 27.11.2023.

Bemærk: Max. tilmelding 70 personer, så ”først til mølle”.

Vel mødt til en hyggelig aften.

Sensommertur 2023

Så er planlægningen af årets sensommertur på plads – turen i år vil gå til Rødby, hvor vi skal se hvordan det går med Fehmern bælt forbindelsen.

Vi starter i besøgs anlægget hvor en guide vil fortælle om det store anlægsprojekt, derefter vil vi køre ud på udsigtsplatformen, hvor vi, hvis vejret tillader det, kan få syn for sagen.

På hjemvejen kommer vi forbi Maribo hvor vi vil indtage en velfortjent frokost inden vi igen vender snuden mod Ishøj

Prisen for sådan en hyggelig og oplevelsesrig dag vil være 200.00 kr. pr. person for medlemmer og 300,00 for gæster.

Da vi har en aftale med en guide kl. 11.00 vil dagens program være som følger.

08.15: AFGANG FRA Ishøj havn mod Rødby der vil være indlagt tissepause
10.50: ankomst besøgscenter.
11.45 afgang til udsigtsplatform
12.15 afgang mod spisested.  Hvor vi ankommer senest kl. 13.00.

Efter endt frokost hjemtransport med indlagt tisse pause.

Husk at tilmelde jer hurtigt da der er rift om pladserne og det er efter først til Mølle-princippet.

Seneste tilmelding onsdag den 27 september.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i september 2023

Nu nærmer efteråret sig med hastige skridt og sejl sæsonen går på hæld.

Det har i år været en blandet fornøjelse alt efter tidspunkt for ens ferie

😊

Klubben har startet et nyt tiltag som vi kalder 60+ Vi mødes om mandagen kl. 09.30 til morgenkaffe og hyggeligt samvær, arrangementet er for alle der har mulighed for at møde mandag formiddag, så går du hjemme så mød op og få et par hyggelige timer med gode sejler venner.

60+ arrangerer grill komsammen ved sejlerhuset (tidligere Juniorhus) lørdag den 16 kl. 14.00 og hvis det er dårligt vejr går vi indenfor. Alle er velkomne uanset alder.

Kølbådsafdelingen

Årets sidste sejlads afholdes lørdag den 2 september det er en kombination af klubmesterskab og den sidste distance sejlads.

Sejlerskolen

Undervisningen i praktisk sejlads kører (sejler) bare derudaf.

Praktisk eksamen for de elever der skal op vil være torsdag den 28 september kl. 17.00

Husk også at tilmelde jer hvis i ønsker at deltag i teoretisk undervisning i vinterhalvåret  – link til tilmelding.

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde mandag den 11 september kl.18.00 på 1 salen i klubhuset.

Og traditionen tro kan man hvis man har noget man vil drøfte ris og ros eller gode forslag til aktiviteter møde bestyrelsen fra kl. 17.00

 

På bestyrelsens vegne.

Hvad sker der i Ishøj sejlklub i august 2023

Så har forhåbentligt rigtig mange af os haft ferie og forhåbentlig en god ferie, vejret har da gjort det spændende for dem der har været på vandet.

😊

Onsdag den 02-08
Afholder bestyrelsen sit første møde efterferien, mødet afholdes kl.18.00 men der vil være repræsentanter fra bestyrelsen kl. 17.00 hvis du har noget på hjertet.

Mandag den 07-08
Vi starter måneden med et møde for 60+ mandag den 07-08 kl.9.30 på første salen i klubhuset hvor der vil blive serveret en kop kaffe. Så mød op. Infomail er sendt til alle.

Lørdag den 02-09
Distancesejllads/klubmesterskab.

Sejlerskolen starter op igen mandag den 31-07 og der sejles mandag til torsdag eleverne har fået besked om hvilket hold de skal sejle på, og mon ikke Instruktørerne kontakter deres elever om starttidspunkt og praktiske ting.

Vi har desværre stadig ikke fundet nogen til at fortsætte Junior sejladsen så den er stadig sat i bero Går du rundt og tænker at det kunne jeg/vi godt tænke os – så kontakt Bestyrelsen.

 

På bestyrelsens vegne.

Sankt Hans aften 2023

Bål eller ej – midsommer skal fejres😊

Er du medlem af Ishøj Sejlklub og har du ingen planer til midsommer/Sankt Hans aften, så kom gerne og fejre den sammen med os.

Seancen foregår på plænen foran ”Sejlerhuset”, fredag den 23. juni 2023, hvor vi tænder op i grillen omkring kl. 18.00 – medbring egen mad og drikkevare.

Hvorvidt vi kan få øje på bål i nabolaget står hen i det uvisse, men vi får forhåbentlig nogle hyggelige timer sammen.

Invitation til distancesejlads 2023

Indbydelse til fælles (hygge)kapsejlads

for medlemmer af Ishøj Sejlklub, Sydkystens Sejlklub og Strandparkens Bådelaug

Distancesejlads ca. 11-15 sømil
Der er planlagt en serie på 3 sejladser, med følgende planlagte datoer:
1. sejlads: lørdag den 20. maj
2. sejlads: lørdag den 1. juli
3. sejlads: lørdag den 2. september

Alle tre sejladser tæller med til det endelige resultat. Man behøver ikke at deltage i alle tre sejladser, ligesom man sagtens kan tilmelde sig efter 1. eller 2. sejlads.

3. sejlads er samtidig klubmesterskab for medlemmer af Ishøj Sejlklub.

Vi sejler efter reglerne – til grænsen, men aldrig over (alle vil gerne have deres båd hjem uden skrammer). Nøgleordene er spænding, sjov og hygge og alle med et rimeligt kendskab til søfartens regler kan deltage. Du har således ikke noget at frygte som ny sejler, men alt at vinde.

Der vil være et startgebyr på kr. 50,- pr. sejlads (3 for 100,-). Gebyret vil alene blive brugt til præmier.

Som handicap benyttes bådenes LYS-tal. Du behøver derfor ikke at have målebrev fra Dansk Sejlunion for at deltage. Kan vi ikke finde et LYS-tal for din båd, vil det blive fastlagt af kølbådsudvalget.

Brug af spiler/gennaker: Du bestemmer selv om du vil tilmelde dig med spiler/gennaker fra sejlads til sejlads, og du kan også vælge, i løbet af sejladsen, at sætte spiler/gennaker – så justerer vi bare dit LYS-tal inden vi udregner præmietiden.
Startlinien vil være placeret uden for centerhavnen, og som kapsejladsmærker benyttes udlagte bøjer til start/mål linje, samt de faste mærker i bugten. På alle sejladserne SKAL ejeren af båden (mindst en af bådens ejere for både med flere ejere) være med som skipper. På denne måde er det klublivet der sættes i højsædet – og ikke det at få båden til at sejle hurtigt med en “lånt” besætning. OBS! Alle klubmedlemmer er ”ejer” af klubbens både.

Der arrangeres morgenbord kl. 8:30 i Ishøj Sejlklubs klubhus (tilmelding på mail til sblar1@gmail.com senest 2 dage før sejladsen af hensyn til indkøb).
Ca. kl. 9.00 afholdes skippermøde, således at starten på sejladsen så vidt muligt kan ske kl. 10.30 (samlet start).

Tilmelding og -frist: Tilmelding på mail til sblar1@gmail.com, eller på tilmeldingsliste i Ishøj Sejlklubs klubhus på Hummeren, senest to dage før sejladsen.

God vind
Kølbådsudvalget