Søg efter:

Sejlerskolen tilbyder kursus i praktisk sejlads, hvor nye hold starter hvert år.

Der kan tages en Duelighedsprøve (godkendt af Søfartsstyrelsen).

Kurset er for enhver der ønsker at kunne håndtere en båd på forsvarlig vis og blive indført i sejler livets glæder, og i løbe af undervisningen  gennemgår man desuden bådens opbygning, funktioner, sikkerhed og udstyr samt navigering og sejlføring m.m.

Der undervises efter det af Dansk Sejlunion udarbejdede undervisningsmateriale og instruktørerne støtter sig til materiale specielt udarbejdet til instruktørerne, for at sikre en ensartet undervisning med sikkerhed for, at pensum gennemgås og at der opnås den fornødne rutine i at sejle en sejlbåd for sejl under alle forhold, både på åbent hav og i havnemanøvrer.

Skal du have en plads på Ishøj Sejlerskole?

Kontakt sejlerskolens administrator:
Keld Pedersen
E-mail: sejlerskole@ishoejsejlklub.dk