Søg efter:

Vores mål med sejlerskolen er at uddanne nogle nye dygtige sejlere, der først og fremmest er trygge ombord og kan  håndtere båden på forsvarlig vis og sejle i al slags vejr. Klargøring af skolens både er obligatorisk for alle der deltager på sejlerskolen da det er her du lærer hvilke plejemidler man bruger til vedligeholdelse, hvordan masten skal sættes op og meget, meget mere.

Billederne her er fra forskellige aktiviteter på sejlerskolen.