Hvad sker der i Ishøj sejlklub i januar 2024

Så kom vi ind i 2024 og Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og med et håb om godt sejlervejr, så vi alle kan nyde vores passion.

Vi starter året med at mødes på førstesalen i klubhuset, lørdag den 6. januar 2024, kl. 15.00 og ønsker hinanden godt nytår (Nytårskur).

Klubben vil være vært med en lille forfriskning, så mød op og hils på dine sejler venner.

60+ afdelingen

60+ holder første hyggesammenkomst mandag den 8. januar kl.09.30

Der vil vi kunne planlægge årets aktiviteter.

Kølbådsafdelingen

Følgende datoer er reserveret til distance sejladser i 2024:

  • 2. juni 2024
  • 22. juni 2024
  • 17. august 2024

…… noter allerede nu datoerne i kalenderen.

Sejlerskolen

Navigationsundervisningen: Undervisningen fortsætter hele januar med undervisning onsdag og torsdag.

Foredrag

SKS har inviteret os til at deltage i et foredrag afholdt af ”Danske tursejlere”

Vi kan lægge beslag på 30 pladser så tilmeld jer venligst på ishojsejl@gmail.com inden den 15-01 så vi kan sende en samlet oversigt over hvor mange der deltager fra Ishøj sejlklub

Emne: Foredrag om turbøjer, medlemsblad og forsikringsordning

Tid/sted: Onsdag d. 7.2.2024 kl. 19 i SKS klublokale fra kl. 19 – 21

Bestyrelsen

Bestyrelsen afholder første bestyrelsesmøde i 2024 den  8. januar kl.18.00 på 1 salen i klubhuset.

Og traditionen tro kan man hvis man har noget man vil drøfte ris og ros eller gode forslag til aktiviteter, møde bestyrelsen fra kl. 17.00

Kontingent og medlemskab

Slutteligt, lidt fra den kedelige ende ….. vi nærmer os den tid på året, hvor der udsendes kontingentopkrævninger for det kommende år.

Opkrævningerne for 2024 vil blive udsendt i starten af januar 2024, med forfald 1. februar 2024, betalingsfrist 15. februar. Umiddelbart efter 15. februar vil der blive udsendt rykkerskrivelse til de der endnu ikke har betalt, med tillæg af rykkergebyr kr. 100.

Betales kontingent samt gebyr ikke indenfor den fastsatte frist i rykkerskrivelsen, er man per definition udmeldt af sejlklubben uden yderligere varsel eller advisering – jfr. sejlklubbens vedtægter §9, hvilket i værste fald kan medføre, at man tillige mangler adkomst til at opretholde en bådplads i Ishøj Havn.