Ishøj Sejlklub – extraordinær generalforsamling

På den afholdte, ordinære generalforsamling, mandag den 21. marts 2022, var der 4 punkter til ændring af foreningens vedtægter til afstemning – alle blev vedtaget enstemmigt.

Imidlertid, var der ikke tilstrækkeligt fremmøde til, at ændringer kunne vedtages endegyldigt, derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til endelig godkendelse af de fremsatte forslag, jfr. vedtægternes §30.

Den ekstraordinær generalforsamling afholdes i sejlklubbens lokale på 1. salen, tirsdag, den 12. april 2022, kl. 19.00.

Eneste punkter på dagsordenen er godkendelse af de 4 fremsatte forslag:

  1. §9 – kontingentperiode (bestyrelsen)
  2. §23 – forfald i bestyrelsen (bestyrelsen)
  3. §25 – klubbens tegning (bestyrelsen)
  4. §18 – udsendelse af dagsorden samt indkomne forslag (bestyrelsen)