GENERALFORSAMLING ISHØJ SEJLKLUB

GENERALFORSAMLING 2018 ISHØJ SEJLKLUB

Det er ordinære generalforsamling I Ishøj Sejlklub. Bestyrelsen vil fremlægge regnskabet for 2017. Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Alle får lejlighed til at stille spørgsmål og evt. fremlægger planer og træffer beslutninger.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
MANDAG den 12. marts 2018
kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før GF
5. Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til
godkendelse og fastsættelse af kontingent for det
kommende år
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Kent Jørgensen og Bjarne Schou
genopstiller
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til
S/I Ishøj Havns repræsentantskab (kun kontrakthavere)
11. Valg af 1 havnebestyrelsesmedlem
12. Eventuelt
Med venlig hilsen bestyrelsen
Regnskab og endelig dagsorden bliver lagt i klubhuset og på Ishøj Sejlklubs
hjemmeside www.ishoejsejlklub.dk. ifølge vedtægterne

SEJLERSKOLEN SÆSON 2018

sejlerskole

SEJLERSKOLEN SÆSON 2018

SEJLERSKOLEN SÆSON 2018 . Det er få pladser tilbage til at starte mandag d.30 april.  Skynd dig og send din tilmelding til skolens administrator Keld Pedersen
e-mail: kelped@gmail.com

Tilmeldings blanket: Tilmelding_2018 (åbnes i en ny faneblad i PDF format)

Læs mere om sejleskolen her. 

 

Har du lyst til at være sejlerinstruktør i 2018?

Sejlerinstruktør i 2018

Klubbens sejlerskole har fået mange nye elever på det kommende forårs hold, derfor savner Sejlerskolen yderligere 2-3 nye instruktører.

Har du lyst til at undervise i det du brænder for? At sejle på forsvarlig og sikker vis i al slags vejr.

Har du sejlererfaring i sejlbåd

Kunne du tænke dig at lære fra dig

Kan du afsætte tre aften timer en gang om ugen til at komme på vandet med 3 ivrige nye sejlerelever, som vil suge al din viden til sig, så er det nu du skal melde dig.

Gør det! Selv om du er ikke lige sikker på, om du er “god nok”.

Vi sender vores instruktører til vinter weekend kursus hos Dansk Sejlunion så du bliver godt klædt på til instruktørjobbet.

Som instruktør i klubbens sejlerskole bliver du en del af et super fællesskab med gode, humørfyldte instruktørkolleger og elever i alle aldersklasser.

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt Keld Pedersen på kelped@gmail.com. Tlf: +45  22 16 05 78

Sejlerskole for en dag

Sejlerskole for en dag!

I løbet af sommeren har du mulighed for at prøve at være sejlerelev helt gratis og uforpligtende!

Du kan komme med på en af holderne og være med i tre timers sejlads.

Så kan du se at sejlads er noget du vil dyrke som fritidsaktivitet.

Hvis du har interesse kontakt os på e-mail:  kontakt@ishoejsejlklub.dk