Distancesejlads ca. 11-21 sømil

for medlemmer af Ishøj Sejlklub, Sydkystens Sejlklub og Strandparkens Bådelaug
Distancesejlads ca. 11-21 sømil.
Der er planlagt en serie på 3 sejladser

  1. sejlads: Lørdag den 9. juni
  2. sejlads: Lørdag den 16. juni
  3. sejlads: Lørdag den 25. august


Der sejles tre gange og alle tre sejladser tæller med til det endelige resultat. Man behøver ikke at deltage i
alle tre sejladser, ligesom man sagtens kan tilmelde sig efter 1. sejlads, eller efter 2. sejlads.
Der vil være et startgebyr på kr. 50,- der dækker alle 3 sejladser. Gebyret vil alene blive brugt til præmier til
nr. 1, 2 og 3 i det samlede resultat. Måske vil der være flere præmier.
Som handicap benyttes bådenes LYS-tal. Du behøver ikke at have målebrev fra Dansk Sejlunion for at
deltage. Tilmelder du dig mindst et par hverdage før sejlads, kan dit lys-tal sikkert findes; hvis du tilmelder
dig senere, får du tildelt et midlertidigt lys-tal.
Tilmelding og -frist: Tilmelding på mail til lethmar@post9.tele.dk, men du kan også tilmelde dig på
skippermødet før den første sejlads du deltager i.
Tilmelding med/uden spiler/gennaker gælder fra sejlads til sejlads. Man kan altså være tilmeldt den ene gang
med spiler/gennaker og den næste gang uden osv. Hvis du ændrer med/uden spiler/gennaker skal du samtidig
oplyse dit nye lys-tal.
Som kapsejladsmærker benyttes de faste mærker i sejlergaden til Ishøj Havn, og i sejlergaden til Hundige
Havn..
På alle sejladserne SKAL ejeren af båden (mindst en af bådens ejere for både med flere ejere) være med som
skipper. På denne måde er det klublivet der sættes i højsædet – og ikke det at få båden til at sejle hurtigt med
en “lånt” besætning. OBS! Alle klubmedlemmer er ”ejer” af klubbens både.
Der arrangeres morgenbord kl. 8:30 i Ishøj Sejlklubs klubhus (35 kr. pr. person. Tilmelding på mail til
lethmar@post9.tele.dk senest 2 dage før sejladsen af hensyn til indkøb). Ca. kl. 9.00 afholdes skippermøde,
således at starten på sejladsen så vidt muligt kan ske kl. 10.30 (samlet start). Startlinien vil være placeret
uden for centerhavnen.
God vind
Kølbådsafdelingen