Søg efter:

Kølbådsafdelingens ansvarsområder

 • Fastlægge omfang af sportslige aktiviteter for kølbåde
 • Arrangere sportslige aktiviteter
 • Orientere om afdelingens aktiviteter

Ansvarsområdernes omfang:

Ad. Fastlægge omfang af sportslige aktiviteter for kølbåde:
 • Foreslå og fremlægge forslag til nye aktiviteter
  Nye aktiviteter forelægges og besluttes på Kølbådsafdelingens medlemsmøder / generalforsamling samt på Ishøj Sejlklubs almindelige medlemsmøder / generalforsamling.
  Nye aktiviteter kræver aldrig beslutning på generalforsamlinger, men kan gennemføres hvis der er interesse for forslagene.
  Beslutning om udøvelse af nye aktiviteter kræver blot tilstrækkelig deltagelse fra såvel deltagere som hjælpere (dommere, mv.).
 • Beslutning om hvordan aktiviteter skal gennemføres kan besluttes på medlemsmøder / generalforsamlinger, men vil i almindelighed blive besluttet af bestyrelsen for Kølbådsafdelingen og i særdeleshed hvis der ikke foreligger en konkret beslutning fra et medlemsmøde / generalforsamling.
Ad: Arrangere sportslige aktiviteter:

At arrangere et sportsligt arrangement (kapsejlads) omfatter bl.a.:

 • Udsende invitation, der kan ske ved opslag på opslagstavle i klubhuset, på bådebroer, på klubbens hjemmeside og ved direkte henvendelse på e-mail og ved personlig opfordring.
 • Sørge for præmier
 • Fastlægge regler for de enkelte kapsejladser
 • Fastlægge baner, herunder start og mål
 • Udarbejde deltagerlister med oplysninger om handicap
 • Beregne respittider
 • Finde og indkalde start- og måldommere
 • Indkalde til og afholde skippermøder
 • Udarbejde resultatlister
 • Afholde protestmøder

Sportslige arrangementer er inden for følgende grupper:

 • Ungdomsgrupper / Ynglinge
 • Mini -12’
 • Fællessejladser (distance-, singlehanded- og klubmesterskaber)

I 2017 omfatter afdelingens planlagte arrangementer:

 • 3 distancesejladser
 • 1 singlehanded sejlads
 • 1 klubmesterskab

Andre arrangementer, der kan arrangeres hvor, der findes interesse:

 • Temadage / -aftener
 • Vinterkurser (Kapsejladsregler, sejl, mv.)
 • Sociale sammenkomster (f.eks. efter kapsejladser med præmieuddeling, ol.)
 • Morgenmad før kapsejladser
Ad Orientere om afdelingens aktiviteter
 • Deltage i klubbens bestyrelsesmøder (1. del), når der er behov
 • Levere løbende information til klubbens hjemmeside

Nødvendig baggrund:

 • Være ajour med deltagende bådes handicap
 • Være ajour med DS regler om at arrangere kapsejladser

Nye arrangementer:

 • Havnemesterskab (alle Ishøj Havns klubber) ?
 • Arbejde videre med at få de øvrige klubber i Ishøj Havn inddraget i arrangementer

 

Hent “dokument i PDF format her: Kølbådsafdelingens ansvarsområde maj 2017